การเปลี่ยนสถานะบิลทีละหลายบิลพร้อมกัน ระบบ Android