วิธีสแกนรหัสพัสดุโดยไม่ต้องกรอกเองผ่านโทรศัพท์ ระบบ iOS