เปิดบิลให้ลูกค้านอกแอปพลิเคชัน Page365 โดยใช้ปุ่มลัด ระบบ Android