การใช้งานการตรวจสอบสลิปอัติโนมัติผ่าน QR code (slip verification)