การออกใบกำกับภาษีรูปแบบเต็ม-รองรับภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)