การเปิดบิลผ่าน Google Chrome Extension ของ LINE OA