ค่าธรรมเนียมและวิธีการถอนเงินจากระบบรับชำระผ่านบัตรเครดิต