การตั้งค่าที่เกี่ยวข้องสำหรับการเปิดบิลอัตโนมัติเมื่อ CF